คู่มือการเดินทางเข้าสิงคโปร์โดยไม่ต้องทำการกักกันตัว

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

เพื่อความเพลิดเพลินในการเดินทางเข้าสิงคโปร์โดยไม่ต้องทำการกักกันตัว ผู้เดินทางจะต้องดำเนินการดังนี้

การเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง

การเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง

ก่อนเดินทางเข้าสิงคโปร์ ผู้เดินทางจะต้องดำเนินการดังนี้

โปรดดูเว็บไซต์ SafeTravel สำหรับรายการตรวจสอบของผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว

ผู้เดินทางที่มีเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด อาจถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องโดยสายการบินได้ ตรวจสอบกับสายการบินเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขึ้นเครื่อง

การเดินทางมาถึงท่าอากาศยานชางงีสิงคโปร์

การเดินทางมาถึงท่าอากาศยานชางงีสิงคโปร์

ไม่มีข้อจำกัดการเดินทางของผู้เดินทางเมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยานชางงีสิงคโปร์ ผู้เดินทางสามารถ:

  • จับจ่ายซื้อของและรับประทานอาหารในพื้นที่แวะเปลี่ยนเครื่องก่อนผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
  • เข้าเยี่ยมชมจีเวลชางงีแอร์พอร์ต (Jewel Changi Airport) หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
  • ออกจากสนามบินโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (เช่น รถประจำทาง / MRT) หรือรถส่วนตัว

มาตรการการจัดการด้านความปลอดภัย (SMMS)

แม้ว่าสิงคโปร์จะเปลี่ยนไปใช้วิถีที่ช่วยให้สามารถอยู่ร่วมกับโควิด-19 ได้ด้วยการผ่อนปรน SMMs ส่วนใหญ่แล้วก็ตาม แต่นักเดินทางยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขล่าสุด และแสดงความรับผิดชอบทางสังคมขณะที่พำนักอยู่ในสิงคโปร์

Health Protocols

ระเบียบการด้านสาธารณสุขระหว่างที่คุณพำนักอยู่ในสิงคโปร์

แนวทางปฏิบัติทั่วไป:

  • ไม่มีข้อจำกัดด้านขนาดของหมู่คณะ
  • จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยตามสถานที่ภายในอาคารเท่านั้น (รวมถึงขณะโดยสารระบบขนส่งมวลชน) ส่วนภายนอกอาคารนั้นจะสวมหน้ากากหรือไม่ก็ได้
  • ไม่จำเป็นต้องเว้นระยะห่างกันระหว่างบุคคลหรือหมู่คณะ
  • ให้ใช้แอปพลิเคชัน TraceTogether เพื่อเช็คอินตามสถานที่ที่กำหนด (เช่น งานอีเวนต์ขนาดใหญ่ และตามสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรี)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SMMs มีอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข

สัมผัสประสบการณ์ในชางงีอีกครั้ง

แหล่งข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนักเดินทาง


เว็บไซต์มีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น

เว็บไซต์ SafeTravel

ค้นหาข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการจัดการต่าง ๆ ของ Safe Travel ในด้านการเดินทางมาถึง การขนส่ง หรือการเดินทางออกจากประเทศ

ค้นหาเพิ่มเติม >>

กระทรวงการต่างประเทศ

ดูคำแนะนำด้านการเดินทางสำหรับจุดหมายปลายทางที่เฉพาะเจาะจงก่อนออกเดินทาง​
 

ค้นหาเพิ่มเติม >>

กระทรวงสาธารณสุข​

รับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ของสิงคโปร์และมาตรการการจัดการด้านความปลอดภัยทั่วไป
 

ค้นหาเพิ่มเติม >>

การท่องเที่ยวสิงคโปร์

สำรวจความงามของสิงคโปร์ค้นหาเพิ่มเติม >>